gaziantep avukat

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma aşamasına gelmiş tarafların sıklıkla tarafımıza yönelttiği sorulardan biride davanın ne kadar zaman alacağıdır. Boşanmanın çiftler üzerinde bir takım psikolojik etkilerinin olduğu düşünüldüğünde elbette dava süresi büyük önem taşımaktadır. Zira geleceğe dair bir takım belirsizlik düşünceleri tarafların psikolojisini etkilemektedir.  Boşanma davasının süresini öncelikle niteliği belirler. Davanın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olarak açılması sürenin temel değişkendir. Bu nedenle boşanma davasının süresinin tespiti için öncelikle bu iki dava türünün incelenmesi gerekmektedir.  Anlaşmalı Boşanma Davası Tarafların bir araya gelerek boşanma… Daha fazlasını oku »Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan ve gündeme gelen hükümlerinden biridir. Boşanma davalarının geneline bakıldığında %90 oranında anlaşmalı boşanma davalarının görüldüğü ortaya çıkmaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma davası, boşanmaya karar veren eşlerin boşananın maddi sonuçları ve velayet üzerinden anlaşmaları esasına dayanmaktadır. Her yıl 150.000 kadar boşanma davası açıldığı göz önüne alındığında Türk Medeni Kanunu’nun anlaşmalı boşanma davası hükümlerinin uygulamada ne kadar önemli olduğu da kabul edilir bir gerçektir. Evliliğin kanun önünde hukuk yoluyla sona erdirilmesinin… Daha fazlasını oku »Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebepleri; Özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aldatma (zina); özel bir boşanma sebebidir. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması halinde mahkeme tarafların diğer kusur durumlarına bakmaksızın boşanma kararı verir. Özellikle belirtelim ki; aldatılan eşin aldatma olgusuna tepki olarak hakaret içeren sözler söylemesi zina nedeniyle boşanma davasında aldatılan tarafın kusuru belirlenirken dikkate alınamaz.Çünkü, aldatılan taraf evlilik içinde özgür iradesiyle değil; eşinin zina fiiline tepki olarak söz konusu sözleri sarf etmektedir (Hukuk Genel Kurul Kararı -K.2018/112). Aldatma fiili, bir eşin… Daha fazlasını oku »Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

Sosyal Medya Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?

Günümüzde özel hayatımıza dair pek çok anımızı da internetin uzantısı olan sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşıyoruz. Milyonlarca kullanıcısı olan Pinderest, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya olarak adlandırılan internet dünyasında, özel hayat, iş hayatı ve aile yaşantısına ilişkin bilgiler, belgeler, fotoğraflar, videolar, fikirler, yazılar paylaşılmaktadır. Fakat kişilerin çoğunlukla fazla düşünmeden paylaştıkları bu bilgiler, kişisel veriler ve fotoğraflar bazı davalarda, özellikle aile hukukuna ilişkin yargılamalarda, karşı tarafça aleyhe delil olarak dosyaya sunulabilmektedir. Peki, bu sosyal paylaşım sitelerinden alınan yazışmaların, fotoğrafların çıktısının… Daha fazlasını oku »Sosyal Medya Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ Gaziantep Avukatlık Ofisi – Avukat Ali Tümbaş, veri sorumlusu olarak danışanlarının, müvekkillerinin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Avukat Ali Tümbaş Avukatlık Ofisi, 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi;… Daha fazlasını oku »Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Boşanma Davasında Çocuk Kime Verilir?

Velayet Nedir? Velayet bir çocuğun ergin olana kadar anne ve babasının gözetimi altında yetiştirilmesidir. Evlilik süresi içerisinde anne ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma durumunda ise ergin olmayan çocuk hakim kararıyla kime bırakılmış ise velayet o ebeveynde olur. Okul çağındaki çocukların velayeti kime verilir? Boşanma aşamasına gelen eşlerin yaşadığı en büyük sorun, çocukların velayetinin kime verileceği olmaktadır. Okul çağındaki çocukların velayeti kime verilir sorusu en çok karşılaştığımız sorulardandır. Boşanma davalarında çocukla ilgili iki sorun yaşanmaktadır ve eşler, bu aşamada ya… Daha fazlasını oku »Boşanma Davasında Çocuk Kime Verilir?

Ceza Avukatı

Türkiye kanunlarına göre kanun gereği avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama veya branşlaşma da yoktur. İnternet ortamında ağır ceza avukatı adı altında açılan başlıklar gerçeği ifade etmemektedir. Kanunda ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Hatta ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak tanıtması dahi kanuni değildir. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara kimi zaman ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizin daha anlaşılır olması için ceza avukatı ifadesini… Daha fazlasını oku »Ceza Avukatı

İdare Hukuku – İdari Yargı Avukatı

İdare hukuku; idarenin eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar ise idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılır: 1.İptal davası; Kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, kamulaştırmasız el atma, ruhsat iptali, kamu ihalesi ve Belediye Kanunu gereği belediye encümeninin verdiği ceza gibi sınırsız sayıda idari işlem veya idari eyleme karşı açılabilen idari dava türüdür. Bunun dışında örneğin; Kamulaştırma Davaları. Meslekten İhraç. Polis… Daha fazlasını oku »İdare Hukuku – İdari Yargı Avukatı