İnternette Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayımdan Kaldırılması

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi;

internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir.

Bu müessesenin kanunda yapılan tanımından yola çıkarak engellemenin tek bir yol veya yöntemle yapılmadığını söyleyebiliriz. 5651 sayılı yasanın ikinci maddesine göre erişimin engellenmesi 3 şekildedir:

1-Alan Adından Erişimin Engellenmesi

“Domain name” de dediğimiz alan adı herhangi bir internet sitesine bağlanmak için kullanılan isimdir. İnternet ortamında her bir alan adı yalnızca bir kez tescil edilmektedir. Bu nedenle aynı alan adına sahip iki tane internet sitesinin bulunmamaktadır. Alan adı üzerinden yapılan engellemelerde sitenin tamamına ulaşım engellenmektedir.

2-IP adresinden Engelleme

“Internet Protocol” kısaca “IP“olarak ifade edilmektedir. IP; internet üzerinden yapılan tüm veri alışverişlerinde kullanılmaktadır. IP, bu işlemlerde ağlara bağlanan telefon, bilgisayar gibi aletlerin kimliğini tanımlar.

Bu yol kullanılarak yapılan erişim engellemelerinde ilgili web sitelerinin konumlandığı sunucuların engellenmesi sağlanmaktadır. Yani bir sunucunun IP adresinin engellenmesi durumunda sadece internet sitesi engellenmemektedir. Ayrıca bu sunucudan yayın yapan bütün internet sitelerinin erişimi kullanılamamaktadır.

3-URL Engellemesi

URL; internet kullanıcılarının internette dolaşırken adres çubuğunda gördükleri açık adres bilgileridir. Bu yöntemde sadece hukuka aykırı olan ve kişilik hakları ihlali sonucunu doğuran veriye ulaşım engellenmektedir.

İnternetten içerik kaldırması veya silinmesi;

internet üzerinden yayımlanan ve hukuka aykırılık teşkil eden haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerin kaldırılması veya silinmesidir. İçerik kaldırması veya silinmesi işlemi ancak içerik sağlayıcı tarafından yerine getirilebilir.

Her suç açısından engelleme ve yayından kaldırma kararı verilemeyecektir.

Aşağıda sayacağımız katalog suçlar açısından engelleme ve yayından kaldırma kararı verilebilecektir.

a) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

  • 1) İntihara yönlendirme (madde 84),
  • 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  • 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  • 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  • 5) Müstehcenlik (madde 226),
  • 6) Fuhuş (madde 227),
  • 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

b) Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Yalnızca içeriği yukarıda saydığımız suçlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilir. Bu suçlar dışındaki herhangi bir suça ilişkin olarak engellemeye karar verilemeyeceği gibi içeriğin kaldırılmasına da hükmedilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.