İdare Hukuku – İdari Yargı Avukatı

İdare hukuku; idarenin eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar ise idari yargılama hukukunun başlıca konusudur.

İdari davalar; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılır:

1.İptal davası;

Kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, kamulaştırmasız el atma, ruhsat iptali, kamu ihalesi ve Belediye Kanunu gereği belediye encümeninin verdiği ceza gibi sınırsız sayıda idari işlem veya idari eyleme karşı açılabilen idari dava türüdür. Bunun dışında örneğin;

 • Kamulaştırma Davaları.
 • Meslekten İhraç.
 • Polis Okulu Mülakat Davaları
 • Tayin Davaları.
 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları
 • Memur Davaları.
 • Disiplin Davaları
 • Polis Okulu Sağlık Davaları
 • Askeri Lise Davaları.
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar.
 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar.
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları
 • Görevden Çıkarma Davaları
 • Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, Aday Memur İken İlişik Kesme İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,
 • Malpraktis Davaları
 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 • İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları.
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Maden Davaları.
 • Enerji Davaları.
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları

2.Tam yargı davası;

İdarenin işlem ve fiilleri nedeniyle kişisel hakları zarara uğrayan vatandaşların idareye karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

3.İdari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar;

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan idari sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinir.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, idarenin yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi düzenleyici işlemlerine karşı da Danıştay nezdinde iptal davası açmak da mümkündür.

İdari davalara bakma görevi idare mahkemesi veya Danıştay tarafından yerine getirilir.

İdari dava açma süresi, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür.

İdare mahkemesi veya Danıştay nezdinde açılan idari davalarda, idari işlem veya eylemin dava sonuçlanana kadar uygulanmasını engellemek amacıyla yürütmenin durdurulması kararı talep edilmelidir.

Gaziantep Avukatlık Ofisi – Avukat Ali Tümbaş, tüm idari davalarda müvekkillerine hukuki yardım sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.