CEZA HUKUKU

CEZA AVUKATI / AVUKATLIĞI

Ceza Davaları Ceza Davaları

TCK’da düzenlenmiş tüm suçlara ilişkin hukuki sürecin takibi, ifade ve sorgudaki işlemleri ile dava aşamalarına ilişkin Gaziantep Avukatlık O!si olarak Ceza Davalarında uzman avukatlarımızca danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ceza Davalarında ki bu aşamalar ise şu şekildedir;

Soruşturma Aşaması

Soruşturma, ceza davalarının açılmasından önceki aşamasıdır. Cumhuriyet Savcılığı suç işlendiğini öğrendiğinde soruşturmaya başlar, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza mahkemesine verir. İddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle soruşturma biter kovuşturma başlar.

Kovuşturma Aşaması

Kovuşturma aşaması ceza davasının açıldığı ve yargılamanın yapıldığı aşamadır. Kovuşturma evresi, mahkeme tarafından yürütülür. Kovuşturma, bir taraftan iddia ve savunmanın karşılıklı tartıştığı, diğer taraftan soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin de toplandığı yargılama aşamasıdır. Mahkeme tarafından yürütülen kovuşturma, kural olarak herkese açık, sözlü ve duruşmalı yapılır.

İstinaf ve Temyiz Aşaması

Yerel mahkeme hükmü taralarca beğenilmediği takdirde 7 gün içerisinde istinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf başvurusu üzerine İstinaf mahkemesinde yerel mahkemede verilen hükmün istinaf incelemesi yapılır. İstinaf mahkemesinin verdiği karar tara"arca beğenilmediği takdirde, koşulları varsa, karara karşı temyiz başvurusu yapılır. Temyiz başvurusu üzerine yüksek mahkeme olan Yargıtay temyiz incelemesi yapar.

Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta durup ve tüm hukuk bilgimizi kullanıyoruz

CEZA AVUKATI KAVRAMI

Yasal olarak avukatlık Yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadı ma olmadığı gibi ceza avukatı veya gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ır ceza avukatı şeklinde bir eklinde bir tanımlama da yoktur. tanımlama da yoktur.

Mevzuatta ceza avukatı adında bir avukatlık dalı da tanımlanmamıştır. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara kimi zaman ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizde daha anlaşılır olmak için ceza avukatı kavramını kullanacağız.

CEZA AVUKATI OLARAK NELER YAPIYORUZ?

Ceza avukatı yargılama Ceza avukatı yargılama esnasında sanı esnasında sanığı hukuki olarak temsil hukuki olarak temsil eder ve hukuki eder ve hukuki haklarını savunur. haklarını savunur.

Onun yerine geçerek ifade veremez. Ancak sanık adına soru sorabilir, delil toplayıp mahkemeye sunabilir veya itirazlarda bulunabilir. Bir ceza avukatı yargılama esnasında beraber yargılanan birden fazla kişiyi birlikte savunabilir. Tamamının müda!liğini yapabilir. Ancak bu kişiler arasında hukuki menfaat çatışması varsa hepsini beraber savunamaz. Mesela bir ceza yargılamasında hem sanığı hem de mağduru savunması mümkün değildir.

Ceza avukatları, Ceza avukatları, hukukunun en hukukunun en çekişmeli en meli en sorunlu alanında sorunlu alanında mesleki faaliyet icra mesleki faaliyet icra etmektedir. etmektedir. Özellikle Özellikle yargılamadaki rolü yargılamadaki rolü nedeniyle toplum nedeniyle toplum tarafından tarafından avukatlar, taraTar avukatlar, taraTar ile özdeşleştirdiğinden, ceza avukatı ceza avukatı görevini ifa ederken görevini ifa ederken avukatlık meslek avukatlık meslek etik kurallarına etik kurallarına dikkat etmelidir. dikkat etmelidir.

Ceza davasında Ceza davasında avukat tutmak avukat tutmak zorunlu mudur?

Tara"arın avukat ile duruşmada temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkına sahiptir. Ancak Ceza Muhakemesi Kanununa göre 18 yaşından küçüklerin ve cezasının üst sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi bir avukat tayin edilir.

Ceza avukatı Ceza avukatı hakkımdaki hakkımdaki iddiaları içeren iddiaları içeren dosyayı dosyayı inceleyebilir mi?

Ceza avukatının dosya inceleme yetkisi hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan mesleki bir haktır. Bu nedenle hakkınızdaki her türlü işlem evrakını inceleme hakkına sahiptir.

Sanık Nedir? Hangi aşamadan itibaren sanık olunur?

Dava açıldıktan sonraki aşamada “şüpheli” olan şahıs “sanık” konumuna geçer. Sanık hakkında mahkemede yargılama yapılarak beraat, mahkumiyet veya bunlar dışında hukuki sonuç doğuran bir karar verilecektir. Ceza avukatı yargılamanın tüm aşamalarında sanığı savunacak, gerekli hukuki yardımda bulunacaktır

Ceza hukuku alanında tarafımıza sıkça sorulan soruları büromuz ceza avukatları sizin için derledi.

Ceza hukuku alanında ceza avukatlarımızca hazırlanmış makaleler, güncel mahkeme kararları ve haberler

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil ( Sabıka ) Kaydı Nedir ? Sabıka kaydı hukuk dilinde adli sicil kaydı olarak anılmaktadır. Adli [...]

Ceza Avukatı

Türkiye kanunlarına göre kanun gereği avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir [...]

İnternette Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayımdan Kaldırılması

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi; internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının [...]

Özgürlüğünüzü Önemsiyoruz. Gaziantep Avukatlık Ofisi.

Ali Tümbaş, Kurucu Avukat

Kuruluş – 2005