Ceza Avukatı

Türkiye kanunlarına göre kanun gereği avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama veya branşlaşma da yoktur.

İnternet ortamında ağır ceza avukatı adı altında açılan başlıklar gerçeği ifade etmemektedir. Kanunda ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Hatta ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak tanıtması dahi kanuni değildir. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara kimi zaman ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizin daha anlaşılır olması için ceza avukatı ifadesini kullanacağız.

Ceza Avukatı; mesleki faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir bölümünü ceza hukuku alanında yoğunlaştırmış, savcılık soruşturma dosyalarında ve ceza dava dosyalarında tecrübeli olan, başta Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu olmak üzere ceza mevzuatına hâkim avukattır.

Ceza avukatı tutmak isteyen, bir ceza avukatıyla çalışmak isteyen bireyler, aşağıdaki kriterlere dikkat ederek hassas ve titiz davranmalıdırlar. Zira ceza dosyaları, insanların sağlığından sonra gelen en önemli varlıkları olan özgürlüklerini doğrudan etkilediğinden diğer tür hukuki dosyalara nazaran daha büyük önem arz etmektedirler. Bu doğrultuda aşağıdaki kriterlere uygun hareket edilmesi, son derece faydalı olacaktır.

Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hukuksal Hizmetler

Büromuz yalnızca Gaziantep sınırları içerisinde görülen ceza davalarına yönelik hizmet vermekte olup, ceza avukatı kadromuzun hukuki hizmet verdiği suçlar aşağıda özetlenmiştir:

  • Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
  • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar : Kasten yaralama, taksirle yaralama
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar
  • Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
  • Şerefe karşı suçlar : Hakaret
  • Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
  • Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
  • Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
  • Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Ceza Davalarında Süreç

Ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları, neticesi hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden dikkatli takip edilmesi gereken bir süreçtir.

Res’en araştırma ilkesi gereğince suçun ortaya çıkarılmasında adli makamlar araştırmalarını talebe bağlı olmaksızın yaparlar.

Bu ise müşteki, şüpheli veya sanığın süreçte etkin olmasına engel bir durum değildir

Gaziantep Avukatlık Ofisi ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek hususlarda soruşturma ve kovuşturmalara etkin olarak dahil olmaktadırlar. Zira şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir), maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim nedeni, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınan hususlardır.

Gaziantep ceza avukatı

İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra ise gerekli itiraz ve temyizlerin yapılması hayati bir konudur. Bu aşamada sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında ceza kesinleşir ve cezanın infazına başlanır. Bir başka hayati konu ise Yargıtay incelemesi için gönderilen temyiz dilekçesidir.

CMK’nın 301. Maddesi uyarınca “Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.”

Bu nedenle temyiz dilekçesinde herhangi bir hususun unutulması Yargıtay incelemesinde o hususun dikkate alınmamasına ve belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulacak iken onanması sonucunu doğuracaktır. Gaziantep Avukatlık Ofisi Ceza Avukatları, suça ilişkin müvekkillerin bilgi verdiği andan kararın infaz aşamasına kadar çok titiz ve dikkatli bir çalışma ile müvekkillerini temsil etmektedirler.

İyi Bir Ceza Avukatı Neler Yapar?

İyi ceza avukatının neler yapacağı dosyanın hangi tarafında bulunduğuyla doğrudan ilgilidir. Zira ceza dosyalarında itham eden ve itham edilen olmak üzere iki taraf yer alır. İtham eden taraf Cumhuriyet Savcısıyla birlikte mağdur, müşteki, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan sıfatlarını taşırken itham edilen taraf ise dosyanın aşamasına göre şüpheli veya sanık sıfatlarını taşımaktadır. Hangi tarafta olursa olsun iyi bir ceza avukatı öncelikle Ceza Muhakemesi Hukukuna son derece hakimdir ve usul kurallarını yerinde ve kusursuz şekilde tatbik edilmesini sağlar.

Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve Özel Ceza Kanunlarına da hakimiyet sağlayarak eylemlerle hukuki düzenlemeleri doğru şekilde kıyaslar. Bunun yanı sıra yüksek mahkeme içtihatlarıyla(Yargıtay Kararları, Bölge Adliye Mahkemesi Kararları) ortaya konulmuş temel prensipleri de hizmet verdiği dosyalarda etkin olarak müvekkilleri lehine kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.