İdare Hukuku

İdare Hukuku – İdari Yargı Avukatı

İdare hukuku; idarenin eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar ise idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılır: 1.İptal davası; Kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, kamulaştırmasız el atma, ruhsat iptali, kamu ihalesi ve Belediye Kanunu gereği belediye encümeninin verdiği ceza gibi sınırsız sayıda idari işlem veya idari eyleme karşı açılabilen idari dava türüdür. Bunun dışında örneğin; Kamulaştırma Davaları. Meslekten İhraç. Polis… Daha fazlasını oku »İdare Hukuku – İdari Yargı Avukatı