Hukuki Paylaşımlar

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

16 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31691 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından; 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında… Daha fazlasını oku »2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ Gaziantep Avukatlık Ofisi – Avukat Ali Tümbaş, veri sorumlusu olarak danışanlarının, müvekkillerinin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Avukat Ali Tümbaş Avukatlık Ofisi, 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi;… Daha fazlasını oku »Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Avukatlık Maaşları 2021

Serbest Avukatlar İle Kamu Avukatı Arasındaki Farklar Kamu avukatları, avukatlık stajından mesleğe kabule, meslek kurallarından mesleki sorumluluğa veya baro disiplin işlemleri açısından serbest avukatlardan farklı değildir. Ancak; Devlet teşkilatı içerisinde yer alan hiyerarşik düzene doğrudan bağlı olması, Çalıştığı kamu kurumu haricinde iş alamaması (yani tek müvekkili çalıştığı kamu kurumudur) Baro levhasına kayıtlı olmaması, Vekâletname ibraz etme zorunluluğunun olmaması, Karşı vekâlet ücretinde limit uygulaması konuları açısından serbest avukatlardan farklıdır. Kamu avukatlığı, mesleki çalışma biçimi açısından serbest avukatlık ya da avukatlık ortaklıklarından… Daha fazlasını oku »Avukatlık Maaşları 2021

Nakit Teminatın Nemalandırılması

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ22. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1749 K. 2018/2240 T. 23.10.2018   * MEHİL VESİKASI İÇİN YATIRILAN DOSYA BORCU KADAR TEMİNATIN NEMALANDIRILMASI TALEBİ ( İcra Müdürlüğünce Yasal Düzenleme Bulunmadığından Borçlu Vekilinin Talebinin Reddine Karar Verildiği/İİK. 134.Maddesine Göre İhale Bedelinin Nemaları İle Birlikte Hak Sahiplerine Ödeneceği Belirtildiği Yatırılan Diğer Paraların Nemalandırılıp Nemalandırılmayacağına Dair Açıkça Yasal Bir Düzenleme Olmadığı/Ancak Nemalandırılmamasını Gerektirir Yasal Bir Engel de Mevcut Olmadığından İcra Dosyasına Tehiri İcra Talebiyle Yatırılan Paranın Nemalandırılmasının Hem Alacaklının Hem de Borçlunun… Daha fazlasını oku »Nakit Teminatın Nemalandırılması