Genel

YARGITAY ‘DA Kİ DOSYAMIN DURUMU NEDİR ?

YARGITAY DA Kİ BİR DOSYANIN NEREDE NE KADAR DURACAĞI ; DOSYA DURUMUNA; TUTUKLU veya TUTUKSUZLUK HALİ vsvs GİBİ NEDENLERDEN DOLAYİ FARKLILIKLAR GÖSTERMEKTEDİR….!! YAPMANIZ GEREKEN BAŞKA DOSYALARLA KENDİNİZİ KIYASLAMAK YERİNE ; DOSYANIZIN AŞAMALARINİ AŞAĞIDA BELİRTECEĞİM ŞEKİLDE TAKİP ETMEKTEDİR!!!! 👉1)ARŞİV BÖLÜMÜ TESLİM ALDİ :BURADA DOSYA SOMUT OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ SÜRE ORTALAMA 1/1.5 YILDIR!!!! 👉2)SAVCİ İNCELEMESİNDE: BURADA DOSYAYI SAVCİ İNCELER VE GÖRÜŞ BİLDİRİR Kİ BUNUN ADİ TEBLİGNAME OLARAK E DEVLETTE GÖZÜKMEKTEDİR ((ONAMA//BOZMA ))) 👉👉3)İLGİLİ YARGITAY DAİRESİNDE 👉👉4)ÖN İNCELEMEDE 👉((SAVCİ İNCELEMESİNE GEÇTİKTEN SONRA ARSİVDE BÖLÜMÜNE… Daha fazlasını oku »YARGITAY ‘DA Kİ DOSYAMIN DURUMU NEDİR ?

Ayrılık Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Ayrılık Davası Nedir? Ayrılık, boşanmaya neden olacak haklı sebeplerin ispat edilmesine rağmen eşler arasındaki ortak hayatın yeniden kurulma ihtimalinin bulunması durumunda, evliliğin 1 yıl ile 3 yıl arasında tatil edilmesidir. Bu kapsamda açılan davalara da ayrılık davası denilmektedir. Kanunda yazan boşanma sebeplerinin varlığına rağmen evlilik bağının tamamen kopmasını engelleyen bir davadır. Evlilik birliğini ayakta tutmayı öngören bir davadır. Eşlerin arasında bir barışma ihtimalinin olduğu durumlarda sıklıkla ayrılık kararı verilir. Ayrılık Davasının Şartları Nelerdir? Medeni Kanunumuzda ayrılık davası için ayrıca bazı… Daha fazlasını oku »Ayrılık Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Tanımanın İptali Davası

Tanımanın Şartları Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gerekir. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve ananın kimliği tespit edilmedikçe tanınamaz. Başka bir erkek ile soybağı bulunan ve anasının kimliği bilinmeyen çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Bu şekilde düzenlenmiş olarak gönderilen tanıma senetleri nüfus müdürlüklerince kayda alınarak, tescil… Daha fazlasını oku »Tanımanın İptali Davası

Nafaka Davaları, Şartları ve Türleri

Nafaka davası, boşanma nedeniyle, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına yardım yükümlülüğünü yerine getirmesi için açılan davadır. Boşanma davasında nafaka talebinde bulunulabileceği gibi, boşanma davasından ayrı olarak nafaka davası açılabilmesi de mümkündür. Nafaka davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır. Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka davası yukarıda değindiğimiz üzere yoksulluk, iştirak ve yardım nafakası için açılan davalara denir. Yardım nafakası, dava açılmaksızın talep edilmesi mümkün olmayan bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası ise… Daha fazlasını oku »Nafaka Davaları, Şartları ve Türleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir. Eşler serbest iradeleri ile müşterek çocukların durumu ve mali sonuçlar bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar. Hakimin re’sen yapacağı değerlendirme sonucunda; hazırlanan bu anlaşmalı boşanma protokolünün gereken koşulları sağladığı kanısına varılırsa istenen boşanma gerçekleşir. Bu sayede sayesinde eşler, hızlı ve kendi iradeleri ile belirledikleri koşullar ile boşanma olanağına sahip olmaktadır.Anlaşmalı boşanma davası sonucunda verilecek hüküm… Daha fazlasını oku »Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanmada Nafaka

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır ? Maaş üzerinden belli bir nafaka miktarı belirtilmesi doğru değildir. Sosyal yaşam ve şartlar göz önüne alınarak nafakaya karar verilir. Boşanma davasında nafaka maaşın %25’i kadardır. Bu oran maaşın %50’sine kadar hakim tarafından karar verilir. 8000 Tl Maaş alan ne kadar nafaka öder ? 8000 Tl maaş alan kişi eski eşine 2.350 Tl nafaka öder.Boşanmada nafaka miktarı ne kadardır Nafaka yükümlüsünün hem de nafaka alacaklısının ekonomik anlamda sıkıntıya düşmeyecek şekilde belirlenmesi esas alınmıştır. Nafaka zenginleşme… Daha fazlasını oku »Boşanmada Nafaka

2022 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

24 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 3169 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2022 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tazminat… Daha fazlasını oku »2022 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

24 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31699 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir. Dayanak MADDE… Daha fazlasını oku »2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin… Daha fazlasını oku »2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ