Boşanmada Nafaka

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır ?


Maaş üzerinden belli bir nafaka miktarı belirtilmesi doğru değildir. Sosyal yaşam ve şartlar göz önüne alınarak nafakaya karar verilir. Boşanma davasında nafaka maaşın %25’i kadardır. Bu oran maaşın %50’sine kadar hakim tarafından karar verilir.

8000 Tl Maaş alan ne kadar nafaka öder ?

8000 Tl maaş alan kişi eski eşine 2.350 Tl nafaka öder.Boşanmada nafaka miktarı ne kadardır

Nafaka yükümlüsünün hem de nafaka alacaklısının ekonomik anlamda sıkıntıya düşmeyecek şekilde belirlenmesi esas alınmıştır. Nafaka zenginleşme aracı değildir. Diğer eşin yaşamını devam ettirilmesi için verilen maddi yardımdır. Maaşın belli bir kısmından ödeme yapılır.Önemli olan evlilik sırasında yaşanılan ekonomik , sosyal standardın korunmasıdır.

Boşanmada nafaka miktarı ne kadardır ?


Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye düşünüldüğünde uygulamada ortalama bağlanan nafaka miktarı 400 TL ile 800TL arasında değişmektedir. Bu meblağ kişinin maddi koşullarına göre orantılı olarak artabilecektir. Nafaka ile ilgili bir üst sınır belirlenmemiştir. Tarafların ekonomik gücüne göre aylık 80.000 TL’ye kadar nafaka verilmesine karar verilebilir.

Nafaka miktarları belirlenirken tarafların beyan ettiği bilgilerin gerçekliği mahkemelerce denetlenir ve incelenir. Nafaka artış miktarları belirlenirken enflasyon oranları, nafaka yükümlüsünün ve alacaklısının maddi koşulları dikkate alınır. Talep edilen nafakaların büyük bir kısmı yoksulluk nafakasıdır.

Boşanma Davasında Nafakayı Kim Talep Edebilir?


Genel kanı yalnızca erkeklerin nafaka ödeme yükümlülüğü olduğu yönündedir. Ancak boşanma davasında nafakayı taraflardan her ikisi de talep edebilmektedir. Fakat yoksulluk nafakası her iki taraf adına imkan tanısa da uygulamada yoksulluk nafakası yalnızca kadınlara ödenmektedir.

Eşler eşittir, bu nedenle hakları da eşit olduğundan kadın-erkek ayrımı yoktur. Hakim boşanma davasında tarafların evlilik birliğinde daha kusurlu olan tarafa nafaka yükümlülüğü vermektedir. Böylelikle diğer taraftan daha ağır kusurlu olan taraf ya da evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olan tarafa hakim nafaka ödeme yükümlülüğü verebilmektedir.

Nafaka çeşitlerinde daha ayrıntılı göreceğimiz iştirak nafakasını talep edecek olan kişi ise velayet hakkını talep eden ebeveyn olacaktır. Detaylı destek için uzman bir boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Çalışan Eşin Nafaka Talep Etme Hakkı Var Mıdır?


Çalışan eşin nafaka talep edip etmeyeceği konusu hep merak edilmiştir. Ancak boşanma davasında üç farklı nafaka türü vardır ve her biri içinde farklı koşullar barındırmaktadır.

Erkeklerin Nafaka Ödememe Şartları


Elbette ki erkeklerin nafaka ödememe şartları da mevcuttur. Erkekler hangi şartlarda nafaka ödemez? Sorusunun yanıtı da bu şartlarda saklıdır! Böylece erkeklerin de bazı durumlarda nafaka ödemeyebilecekleri de ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde sık sık ortaya çıkan evlilik birliğinin sonlandırılması durumunda nafaka ödemesi yapılması gerekebilir. Aile Mahkemesi tarafından yetkilendirilen hakimin kararına bağlı olarak nafaka ödemesi yapılabilir.

Boşanma davası sonucunda herhangi bir yanlış karar olması durumunda erkeklerin nafaka ödemesine gerek kalmaz. Bu alanda birçok kişi tarafından erkek hangi hallerde nafaka ödemez araştırmaları yapılmaktadır.

Bu maddelerin herhangi birinin ispatlanması durumunda erkek nafaka ödemez;

  • Evlilik birlikteliği sırasında kadının farklı bir ilişkisinin olduğunun kanıtlanması,
  • Boşanma sonucuna göre kadının tam olarak kusurlu kabul edilmesi,
  • Kadının gelir miktarının erkeğin gelir miktarından fazla olması,
  • Kadının evlilik dışı bir ilişkiye başlaması,
  • Kadının kira geliri veya emekli maaşı almaya başlaması,
  • Erkeğin işini kaybetmesi veya gelir düzeyinin ciddi oranda azalması,
  • Taraflardan herhangi birinin vefatı,
  • Belirlenen durumlara bağlı olarak erkeklerin nafaka ödemesine gerek kalmamaktadır. Boşanma davası sonucunda nafaka almasına hak verilen tarafların evlenmesi veya maddi ihtiyacın sona ermesi durumlarında da nafaka ödemesi yapılmamaktadır.

Nafaka alan tarafların evlilik dışındaki bir ilişki yaşaması da nafaka kesilmesine sebep olan durumlar arasında yer almaktadır. Nafaka bağlanmasındaki en önemli nokta taraflardan birinin boşanma sonrası maddi zorluğa düşecek olmasıdır.

Boşanmada Maddi Tazminat, Manevi Tazminat ve Nafaka


Aşağıdaki başlıklar altında belirtilen koşulların varlığında, taraflar boşanmada tazminat ve nafaka isteyebilirler. Boşanma nedeniyle tazminat ve nafaka, boşanma davası içerisinde de istenebilir, boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı bir tazminat ve/veya nafaka davası açılmak suretiyle de istenebilir.

Boşanma davasında tazminat ve nafaka istenmesi halinde, ayrıca bir harç alınmaz. Boşanmanın kesinleşmesi sonrasında tazminat davası veya nafaka davası açılması halinde ise, nisbi harç ödenmesi gerekir.

Boşanmada Tazminat (Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat) İsteme Koşulları
Boşanmada Maddi Tazminat İsteme Koşulları
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmada maddi tazminat, boşanma davası kesinleşmeden önce herhangi bir anda talep edilebilir. Boşanma nedeniyle maddi tazminat, yazılı bir talep ile olabileceği gibi, duruşma tutanağına talebin geçirilmesi şeklinde de istenebilir.

Boşanma nedeniyle maddi tazminat belirlenirken; yaşanan toplumun koşulları, boşanma davasının taraflarının eğitim durumu, çalışıp çalışmadıkları, ne kadar gelir elde ettikleri, boşandıktan sonra yeniden evlenme imkanının bulunup bulunmadığı, evlenirken eşinin isteğiyle işini bırakıp bırakmadığı gibi şartlar gözetilecek ve bütün bunların ışında maddi tazminat hakkında karar verilecektir. Boşanmada maddi tazminat, boşanma davasının içerisinde istendiği durumda ayrıca harç alınmaz, kabulü veya reddi halinde ayrıca vekalet ücretine karar verilmez. Kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu eş yararına boşanma nedeniyle maddi tazminata hükmedileceği, Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Boşanma nedeniyle hükmedilen maddi tazminata, tarafça talep edildiği takdirde, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz işletilecektir. Tazminat davası boşanma davası kesinleştikten sonra açılırsa, talep edildiği takdirde, davanın açılma tarihinden itibaren faiz işletilecektir.

Boşanmada Manevi Tazminat İsteme Koşulları


Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanmada manevi tazminat, boşanma kararı kesinleşinceye kadar, harç ödenmeksizin istenebilir. Boşanma davası ile birlikte istendiğinde, kabulü veya reddi halinde ayrıca vekalet ücretine karar verilmeyecektir. Manevi tazminat talebinin kabulü için, kişilik haklarına yönelik bir saldırı gerçekleşmesi gerekir. Kişilik haklarına yönelik saldırı; fiziksel şiddet, hakaret, sadakatsizlik, hakkında asılsız söylentiler çıkarma gibi bir davranışla gerçekleşebilir. Boşanmada manevi tazminat miktarı belirlenirken; kişilik haklarına yönelik saldırının ağırlığı, tarafların ekonomik durumları dikkate alınmaktadır. Talep halinde, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren manevi tazminata faiz uygulanır.

Hukukumuzda boşanmadan kaynaklanan 3 çeşit nafaka türü vardır.

1)Tedbir Nafakası

Bu nafaka türünün en önemli özelliği geçici nitelikte bir koruma önlemi olmasıdır. Zira tedbir nafakası, sadece boşanma davası devam ederken istenebilen bir nafaka türüdür. Hakim, eşlerin mal varlıkları ve ekonomik güçlerini araştırdıktan sonra, maddi olarak güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir. Tedbir nafakasına hakim kendiliğinden karar verebileceği gibi, davanın herhangi bir aşamasında taraflar da talep edebilecektir. Tedbir nafakası mahkeme tarafından ara karar ile verilir. Hakim tedbir nafakasına hükmederken kadın-erkek olarak bir ayrıma gitmeyip, mali gücü zayıf ve geçimini sağlamak için nafakaya ihtiyaç duyan kişi kimse, onun lehine olacak şekilde bu nafakanın ödenmesine karar verir. Diğer yandan tedbir nafakasına hükmedilmesi sırasına ihtiyaç duyan eşin kusur durumu araştırılmaz, yani tedbir nafakası daha ağır kusurlu olan tarafa da boşanma davası süresince verilebilir. Çocuklara ilişkin olarak hakimin tedbir nafakasına hükmedebilmesi için, hakkında nafakaya hükmedilecek çocuğun reşit olmaması gerekir. Tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder.

2) Yoksulluk Nafakası

Bu nafaka türünde hakim yine, eşlerin mal varlıkları ve ekonomik güçlerini araştırıp buna göre karar verir. Burada kusur durumu önem arz etmekte olup, tarafların eşit kusurlu olması veya nafaka yükümlüsünün hiç kusurunun olmaması durumunda hakim yoksulluk nafakasına hükmedebilecekken, yoksulluk nafakası talep eden tarafın, diğer taraftan daha ağır kusurlu olması durumunda ise nafaka talebi reddedilecektir. Yoksulluk nafakasını talep edilmek için aranan şartlardan bir tanesi ise nafaka talep eden eşin boşanma ile yoksulluğa düşecek olmasıdır. Gerçekten yoksulluğa düşmeyecek, kendi malvarlığı ve geliri ile hayatını devam ettirebilecek taraf yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, yoksulluk nafakasını isteyen tarafın talepte bulunması gerekmektedir. Zira hakim yoksulluk nafakasına tarafların talebi olmadan, kendiliğinden karar veremez. Yoksulluk nafakası talebi, boşanma davası devam ederken ileri sürülebileceği gibi, boşanma davasından ayrı olarak da ileri sürülebilmektedir. Boşanma davasından sonraki süreçte ayrı bir dava ile talep edilecekse, yoksulluk nafakasının zamanaşımına uğramaması için, TMK Madde 178’e göre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi gerekmektedir. Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Ancak nafaka alacaklısının evlenmesi veya ölmesi halinde kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi bir başkasıyla yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme gibi durumlarda mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

3)İştirak Nafakası

Boşanma davasında verilen boşanma kararı ile, müşterek çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, velayet bırakılan eşe, müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve diğer giderleri için ödemesi gereken paradır. Bu nafakaya ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilebilir. Burada esas olan müşterek çocuğun bakımı olduğu için eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. Mahkeme tarafından daha önce tedbir nafakası adı altında ödenmesine karar verilen nafakanın boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesi ile birlikte iştirak nafakası şeklinde ödenmesine karar verilir. Türk Medeni Kanunu’nun 329. maddesinde iştirak nafakası talep edebilecek kişiler sıralanmıştır. Söz konusu maddede bu durum; “Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da TMK m.12 göre mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile son bulur.

Nafakanın ödenmemesi durumunda ise cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Kanun koyucu nafakanın tahsilini kolaylaştırmak için bazı tedbirler ihdas etmiştir.

Nafaka alacakları İcra İflas Kanunu’na göre düzenlenecek sıra cetvelinde 1. sıra alacaklar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla nafaka borçlusunun menkul ya da gayrimenkul mallarının icra yolu ile satılması durumunda satış parasından nafaka alacağı öncelikle ödenir.

Nafaka alacaklarının tahsili için emekli maaşına haciz konulabilir.

Nafaka alacağının tahsili için nafaka borçlusunun maaşına haciz konulması durumunda aylık nafaka miktarının tamamı maaştan kesilir.

Nafaka borçlusunun maaşında önceden haciz olsa bile aylık nafaka miktarı önceki hacizlerden bağımsız olarak maaştan kesilir.

Nafaka borçlusu, aylık nafaka bedelini ödememesi durumunda nafaka alacaklısının şikayeti üzerine diğer şartların da mevcut olması durumunda İcra İflas Kanunu’nun 344. maddesine göre 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.