Boşanma aşamasına gelmiş tarafların sıklıkla tarafımıza yönelttiği sorulardan biride davanın ne kadar zaman alacağıdır. Boşanmanın çiftler üzerinde bir takım psikolojik etkilerinin olduğu düşünüldüğünde elbette dava süresi büyük önem taşımaktadır. Zira geleceğe dair bir takım belirsizlik düşünceleri tarafların psikolojisini etkilemektedir. 

Boşanma davasının süresini öncelikle niteliği belirler.

Davanın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olarak açılması sürenin temel değişkendir. Bu nedenle boşanma davasının süresinin tespiti için öncelikle bu iki dava türünün incelenmesi gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların bir araya gelerek boşanma ve sonuçları üzerinde mutabık kalmaları üzerine açılacak dava anlaşmalı boşanma davasıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür ve boşanma kararı verilecektir.

Uygulamada anlaşmalı boşanma davası 10 gün ile 45 gün arasında sürmektedir.

Tabi ki süre bulunduğunuz ilin yoğunluğuna göre değişe bilmektedir. Örneğin Ankara gibi metropol şehirlerde yoğunluğun fazla olması nedeniyle sürelerde aksama olabilmektedir.  

Anlaşmalı boşanma davası için belirtiğimiz üzere kısa süreler ön görülmüşse de davanın kısa sürede tamamlanması için dikkat edilmesi gereken husus anlaşmalı boşanma davası açmadan önce davanın hukuka uygun olarak açılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasının hukuki nitelikleri oluşturulmadan açılacak bir davanın süresi ebetteki çok uzun olmaktadır.

Taraflar sıklıkla boşanma üzerinde anlaşmış olmalarının anlaşmalı boşanma davası açılması için yeterli olduğunu düşünmektedir. Oysa evlilik tarihinin bir yılı tamamlamış olması ve boşanmanın sonuçları üzerinde de anlaşma sağlanmış olması gerekmektedir.

  • Velayet,
  • Maddi – manevi tazminat
  • Mal rejiminin tasfiyesi

üzerinde anlaşmadan açılacak bir boşanma davasının belirtilen sürelerde tamamlanması olanaksızdır.  Uygulamadaki bir diğer hatada tarafların mahkeme hakiminden anlaşmalı boşanma davasının hükümlerine müdahale etmesini beklemeleridir.

Ancak kanun gereğince aile mahkemesi hakiminin anlaşmalı boşanma davasındaki görevi sunulan protokolün hukuki niteliğinin olup olmadığının denetlemesidir. Velayetin kimde olacağı, nafakanın ne kadar olacağı veya mal rejiminin nasıl tasfiye edileceği hususlarında mahkeme hâkimi bir hüküm kurmayacaktır. Bu nedenle tüm hususlar üzerinde anlaşma sağlanmadan açılacak bir anlaşmalı boşanma davasının kısa sürede tamamlanması olanaksızdır. 

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal rejiminin tasfiyesi konularının herhangi biri üzerinde uzlaşamaması halinde açılacak dava türünü ifade eder. Bu durumda tarafların iddialarının değerlendirilmesini mahkeme yapacaktır.

Mahkeme öncelikle dilekçeler aşamasını tamamlayacak, araştırma içerisine girerek araştırılması istenen delilleri toplayacak, tanık dinleyecek ve esasa ilişkin hükmünü kuracaktır.

Elbette ki bu durum belli bir süre alacağından uygulamada çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir.

İlk derece olarak tanımladığımız boşanma davasının açıldığı mahkemenin davayı kabul etmesi ve süreci tamamlaması hedef süre uygulamasının başlamasıyla birlikte 300 gündür.  Belirlenen hedef süre dahilinde çekişmeli boşanma davasının tamamlanmasında avukatınızın süreci takibiyle birlikte mahkeme hakiminin katkısı büyük önem göstermektedir.

Özelikle Ankara gibi metropol şehirlerde belirlenen dava gününde davaya bakmakla görevli mahkeme hakiminin sair sebeplerden dolayı duruşmada hazır bulunamaması nedeniyle davanın esasına geçilememekte bu durumda sürecin uzamasına neden olmaktadır.  Boşanma aşamasına gelmiş çiftler için süreler her ne kadar önemli de olsa öncelik hukuksal haklarınızın korunması olmalıdır.

Taraflar boşanma psikolojisiyle hatalı kararlar vere bilmekte, süreç hızlı tamamlansın diye hukuksal haklarının yok olduğu anlaşmalı boşanma protokollerini kabul edebilmektedirler. Gelecekte çözümlenmesi güç dava süreçlerinin oluşmaması adına davanın ne kadar sürede tamamlanacağından ziyade hukuksal haklarınızı koruyacak dava türünün anlaşmalı boşanma davası mı? yoka çekişmeli boşanma davası mı? olacağına karar vermek en doğru yaklaşım olacaktır.

  • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

15/09/2021|

Boşanma aşamasına gelmiş tarafların sıklıkla tarafımıza yönelttiği sorulardan biride davanın ne kadar zaman alacağıdır. Boşanmanın çiftler üzerinde bir takım psikolojik etkilerinin olduğu düşünüldüğünde elbette dava [...]

  • aile hukuku boşanma gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı?

10/09/2021|

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan ve gündeme gelen hükümlerinden biridir. Boşanma davalarının geneline bakıldığında %90 oranında anlaşmalı boşanma davalarının görüldüğü ortaya [...]

  • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

09/09/2021|

Boşanma sebepleri; Özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aldatma (zina); özel bir boşanma sebebidir. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması halinde mahkeme tarafların diğer [...]

Abonemiz Ol

GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELERDEN İLK SEN HABERDAR OL

Abone Listesine Gönderildi.
Bir hata oluştu. Lütfen mail adresinin doğru olduğundan emin olunuz.

Aile Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukukuna İlişkin Haber ve Makaleler

Avukat
AvukatAli Tümbaş
Hizmetlerimizi müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıyız.

Avukat Ali Tümbaş, 2003 yılında mezun olduğu hukuk fakültesi sonrası meslek hayatını Gaziantep Barosu‘na kayıtlı olarak Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle Yurtdışında alınmış olan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile Aile Hukukundan kaynaklı Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma, çocuğun velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, mal rejimi/mal paylaşımı ve Maddi/Manevi Tazminat alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş avukatlık mesleği yanında Aile Hukukunun Mal rejimi (Malların paylaşımı) alanında almış olduğu profesyonel eğitim ile ayrıca bilirkişilik sıfatına da haizdir.

Yine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır.

İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında özel uzmanlık eğitimini de tamamlanmıştır. Aile Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Avukat Ali Tümbaş genelini ilgilendiren birçok davası haber konusu edilmiştir.


En karakteristik özellikleri arasında azimli, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.