Boşanma Avukatı Ücretleri – 2021

Boşanma davasında, boşanma avukatına ödenecek ücret miktarına etki eden faktörler nelerdir?

Boşanma avukatı, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi boşanma avukatı da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi ve başkaca diğer araştırmalar yapacaktır. Bu hususlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Gaziantep boşanma avukatı ile başka bir il veya ilçedeki avukatın isteyeceği ücreti farklılık gösterebilmektedir.

2021 Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır. Bunlar:

  • keşif ve bilirkişi ücreti,
  • tanık giderleri,
  • tebligat masrafları,
  • mahkeme harçları,
  • istinaf ve temyiz harçları vb.  giderlerdir ve başlangıç olarak 500-1500 Türk Lirasına yakın bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artabilmektedir.​

gaziantep avukatlık ofisi

Boşanma Davasında Ücreti Karşı Taraf Mı Öder?

Boşanma davalarında ücreti karşı taraf mı öder? sorusu avukatların en sık duyduğu sorulardan biridir. Boşanma davasında tuttuğunuz avukatın ücretini karşı taraf ödemez. Karşı taraf, ancak mahkeme tarafından haksız bulunduğu takdirde yargılama giderleri ve avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olan avukatlık ücretini öder.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı yardımı ile açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın yanında tazminat talebinde de bulunulabilir.

Tazminat talebinde bulunabilmek için eşlerden birinin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması ya da hiç kusurunun olmaması ve zararın somut olması şartlarının birlikte olması gerekir.

Kanuna göre mevcut olan ya da ileride doğacak olan menfaati boşanma gerçekleştiğinde zarar görecek olan eş diğer eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

2021 Yılı Boşanma Davaları Ücreti Taksitli Ödeme Mümkün mü?

2021 yılı boşanma davaları ücretlerine taksit yapmak mümkündür. Türk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından baroların avukatlara açtığı sanal post uygulaması ile taksit ile ödeme yapabilmek mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha az emek ve mesai gerektiren davadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanma davası ücretine kıyasla daha uygundur.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat, öncelikle tarafları ofisine davet eder. Yapılan görüşmede taraflar, boşanmanın tüm sonuçlarında (nafaka, mal rejimi, velayet, maddi ve manevi tazminat v.b) ortak bir karara varırlar.

Daha sonra avukat, tarafların anlaşmış oldukları konuların içeriğine uygun olarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar ve anlaşmalı boşanma davasını açar. Sonrasında yaklaşık 1 -1,5 aylık bir süreçte boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti, avukatlı takip edilmesi ve avukatsız takip edilmesi durumunda farklılık gösterir.

2021 Boşanma Davalarında Harç Ücreti Ne Kadardır?

Davanın açılması sırasında mahkeme tarafından alınan masraf harçlandırma olarak anılmaktadır. Dava dilekçesiyle birlikte harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılmasıyla boşanma davası açılmış olur. Bu harç devlet tarafından tahsil edilmektedir ve her yıl artarak değişiklik göstermektedir. Dava açma harcının mahkeme veznesine yatırılmaması durumunda dava şartı eksikliğinden davanın reddi kararı verilir. Boşanma davalarında mahkeme veznesine yatırılacak harç ücreti ortalama 500,00 TL civarındadır.

Boşanma Davalarında Avukat ile Temsilin Yararı – Avukat Tutmazsam Ne Olur?

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki baz istisnalar hariç Türk Hukuk sisteminde hiç bir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak;

Kendi boşanma davasını avukat yardımı olmaksızın yürütmek isteyen ve boşanma davası sonucunda nafaka, tazminat ve malvarlığı değerleri bazında onbinlerce veya yüzbinlerce liralık hak kaybına uğrama riski taşıyan her vatandaş kendisine şu soruları sormalıdır:

“Ben kendi lehime kullanılabilecek kaç adet Yargıtay içtihadı biliyorum? Yargıtay’ın bu kararları güncel mi? Bu kararlarından dönmüş olabilir mi?”

“Cevap ve delil dilekçelerini usulüne uygun sunmazsam, süreleri kaçırırsam ne olur? Delil dilekçesini usulüne uygun olarak sunmamanın yaptırımı nedir?”

“Türkiye’de nafaka süreli mi yoksa süresiz mi ödenmektedir?”

“Mahkeme adabı ve aile mahkemesi hakimi ile iletişim kurma konusunda deneyimim var mı?”

Bu ve benzeri sorulara cevap vermekte güçlük çeken herkes, boşanma davasının görülmesi esnasında en azından birkaç hususta çuvallayacak demektir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı yardımı ile açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın yanında tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat talebinde bulunabilmek için eşlerden birinin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması ya da hiç kusurunun olmaması ve zararın somut olması şartlarının birlikte olması gerekir.

Kanuna göre mevcut olan ya da ileride doğacak olan menfaati boşanma gerçekleştiğinde zarar görecek olan eş diğer eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

2021 Yılı Boşanma Davaları Ücreti Taksitli Ödeme Mümkün mü?

2021 yılı boşanma davaları ücretlerine taksit yapmak mümkündür. Türk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından baroların avukatlara açtığı sanal post uygulaması ile taksit ile ödeme yapabilmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.