Serbest Avukatlar İle Kamu Avukatı Arasındaki Farklar

Kamu avukatları, avukatlık stajından mesleğe kabule, meslek kurallarından mesleki sorumluluğa veya baro disiplin işlemleri açısından serbest avukatlardan farklı değildir. Ancak;

 • Devlet teşkilatı içerisinde yer alan hiyerarşik düzene doğrudan bağlı olması,
 • Çalıştığı kamu kurumu haricinde iş alamaması (yani tek müvekkili çalıştığı kamu kurumudur)
 • Baro levhasına kayıtlı olmaması,
 • Vekâletname ibraz etme zorunluluğunun olmaması,
 • Karşı vekâlet ücretinde limit uygulaması konuları açısından serbest avukatlardan farklıdır.

gaziantep avukatlık ofisi ekibi

Kamu avukatlığı, mesleki çalışma biçimi açısından serbest avukatlık ya da avukatlık ortaklıklarından da ayrılır. Serbest avukatlar, özel hukuk tüzel kişileri ya da avukatlık büroları bünyesinden ücretli avukatlık yaparlar. Serbest avukatlar için sigortalı ya da işçi tabirlerini de kullanabiliriz. Bu tarz avukatların haricen iş takip etmesi kanunen yasak değildir.

Ancak kamu avukatları haricen iş alamazlar. Sadece bünyesinde yer aldığı kamu tüzel kişiliğin işlerinde avukatlık hizmeti sunabilirler. Kamu avukatlarının yasal statüsü de farklılık gösterebilir. Kamuda görev yapana kamu avukatları farklı statülerden istihdam edilebilirler. Bazıları 657 sayılı kanuna tabi iken, bazıları 399 sayılı KHK’ye veya bazıları ise İş Kanunu kapsamında yapılan iş sözleşmesi ile çalışabilirler. Bu durum bağlı çalışılacak kamu kurumunun statüsüne göre değişir.

Kamu avukatlarının diğer devlet memurları gibi belli ve düzenli çalışma saatleri vardır. Ayrıca hafta sonu 2 gün izin yaparlar. Bu açıdan da serbest çalışan avukatlardan ayrılırlar.

Avukat Kimdir?

Yargının önünde kişilerin veya kurumların haklarını savunan kişilere avukat denir. Yasa işlerinde yol gösterici kişilerdir.
Avukatlık her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur. Avukatlar kamuda çalışabildiği gibi özel sektörde hatta kendi avukatlık ofislerini açabilirler. Kazançları da buna bağlı olarak değişebilmektedir.

Avukatın Görevi Nedir?

Davaların takibini yapar ve işlemlerini yürütürler. Duruşmalarda hukuki görüşlerini beyan ederler. Kurumların menfaatini korumak için hukuki tedbirler alırlar ve anlaşmaların esaslarını uygun bir hale getirirler. Hukuki süreçleri yönetirler. Yargı önünde kişi veya kurumları savunma işini üstlenirler.

Avukat Nasıl Olunur?

Avukat olmak için hukuk fakültesi bölümünden mezun olmanız gerekmektedir. Bunun dışında iki yıldan fazla hapis cezası almak ve kasten devlet güvenliğine karşı suç işlemiş olmak, düzene karşı suç işlemiş olmak, ihaleye fesat karıştırma gibi suç işlemiş olmak, avukat olmayı engelleyen durumlardır. Ayrıca bir yıl süreyle stajyerlik yapılması gerekmektedir.

2021 Avukat Maaşları Ne Kadar?

Çalışan Avukat Maaşları; Asgari geçim indirimi (AGİ), prim ve diğer ödeneklere göre farklılık göstermektedir. Ziyaretçiler tarafından anonim olarak paylaşılan Avukatların ortalama maaş verileri üst kısımda listelenmektedir. Kesin Maaş bilgileri için işverenlere danışınız.

Avukatın Kariyerindeki Maaşlar

Avukat poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

                                         EN DÜŞÜK        ORTALAMA        EN YÜKSEK

Kıdemli Avukat                        4.770                    9.200                   15.830
Avukat                                       2.820                    5.460                    11.820

Devlette Avukat Maaşları Ne Kadar? (2021)

Devlette avukat maaşlarını etkileyen birden fazla unsur bulunur. Evlilik durumu, eşinin iş durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu, çalışılan kurum, derece ve kıdem ile hizmet yılı, vekalet ücreti, fazla mesai, ek tazminat, sigorta ve BES kesintisi gibi başlıklara göre aylıklar değişebilir. Örneğin; sigorta kesintisi nedeniyle 100-200 TL maaşlar düşerken, vekalet ücreti ile aylık maaşlar 2-3 bin TL civarında artmaktadır. Ancak devlette avukat maaşları ortalama 7 bin TL civarındadır. 1 yıllık vekalet ücreti kazancı 12 aya bölündüğünde ise aylık kazançlar 9 bin TL civarına yükselir.

 • 9/3 derecesinde mesleğe yeni başlayan deneyimsiz devlette avukat maaşı 2021 6 bin 100 TL civarındadır.
 • 6/2 derecesinde 5 yıl deneyimli memurun aylığı 6 bin 250 TL civarındadır.
 • 4/1 derecesinde 10 yıl deneyimli avukata 6 bin 575 TL civarında ödeme yapılır.
 • 3/3 derecesinde 15 yıl deneyimli personele ise 6 bin 700 TL civarında ödeme verilir.
 • 1/2 derecesinde 20 yıl deneyimli personele 7 bin TL civarında aylık verilir.
 • 1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli devlette avukat maaşı 2021 7 bin 100 TL civarındadır.

 • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

15/09/2021|

Boşanma aşamasına gelmiş tarafların sıklıkla tarafımıza yönelttiği sorulardan biride davanın ne kadar zaman alacağıdır. Boşanmanın çiftler üzerinde bir takım psikolojik etkilerinin olduğu düşünüldüğünde elbette dava [...]

 • aile hukuku boşanma gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı?

10/09/2021|

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan ve gündeme gelen hükümlerinden biridir. Boşanma davalarının geneline bakıldığında %90 oranında anlaşmalı boşanma davalarının görüldüğü ortaya [...]

 • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

09/09/2021|

Boşanma sebepleri; Özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aldatma (zina); özel bir boşanma sebebidir. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması halinde mahkeme tarafların diğer [...]

Abonemiz Ol

GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELERDEN İLK SEN HABERDAR OL

Abone Listesine Gönderildi.
Bir hata oluştu. Lütfen mail adresinin doğru olduğundan emin olunuz.

Aile Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukukuna İlişkin Haber ve Makaleler

Avukat
AvukatAli Tümbaş
Hizmetlerimizi müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıyız.

Avukat Ali Tümbaş, 2003 yılında mezun olduğu hukuk fakültesi sonrası meslek hayatını Gaziantep Barosu‘na kayıtlı olarak Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle Yurtdışında alınmış olan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile Aile Hukukundan kaynaklı Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma, çocuğun velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, mal rejimi/mal paylaşımı ve Maddi/Manevi Tazminat alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş avukatlık mesleği yanında Aile Hukukunun Mal rejimi (Malların paylaşımı) alanında almış olduğu profesyonel eğitim ile ayrıca bilirkişilik sıfatına da haizdir.

Yine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır.

İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında özel uzmanlık eğitimini de tamamlanmıştır. Aile Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Avukat Ali Tümbaş genelini ilgilendiren birçok davası haber konusu edilmiştir.


En karakteristik özellikleri arasında azimli, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.