Avukata Vekalet Vermek İçin Gerekli Belgeler

Vekaletname, genel ya da sınırlı yetkili olabilmektedir.
Kanunumuza göre vekaletnamenin iki taraflı bir sözleşme olduğu bilinmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu’munza vekalet sözleşmesiyle vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlandığı belirtilmektedir.

Avukat vekalet vermek isteyen kişini ilk olarak kanunen belirlenen bazı şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre avukata verilecek vekalet işlemlerinden önce kişinin;

Akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması temel şartlar arasında yer almaktadır.

Bu şartları taşımayan kişilerin herhangi bir şekilde avukata vekalet vermesi ve avukatın kendi adına hareket etmesini sağlaması mümkün değildir.

Avukata vekaletname vermek için sadece nüfus cüzdanı ile notere gidiniz.

Boşanma Davası Avukat Vekaletname vermek için ayrıca iki fotoğraf lazımdır. Boşanma vekaletinde ayrıca “BOŞANMA DAVASI” ibaresi ve “eşin ismi” açıkça belirtilmesi zorunludur.

Eğer şirket için Avukata vekaletname verilecekse imza sirküleri ve yetki belgesi gerekir. Şirket yetkilisi hem şirketi adına hem de kendisi için tek bir vekaletname çıkarmak isterse “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten ibaresi” yazdırmalıdır.

Vekaletname düzenleme yetkisi

Vekaletname düzenleme yetkisi ülkemizde noterlere , yabancı ülkelerde ise Türk elçilik ve konsolosluklarına verilmiştir. Türkiye’de bulunan herhangi bir noterde genel ve özel vekaletname düzenlenir. Yabancı ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarının da vekaletname düzenleme yetkisi mevcuttur.

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti

Noter Avukata Vekaletname Verme ücretleri Gaziantep ili için 150,00 TL’den başlamakta olup, Vekaletnamenin türüne ve detayına göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.